Utorak trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Utorak
Svagdan

Čitanja: Dj 7, 51 – 8, 1a; Ps 30, 3cd-4. 6ab. 7b. 8a. 17 i 21ab; Iv 6, 30-35.


Evanđelje dana (Iv 6, 30-35)

„Radite, ali ne za hranu propadljivu, nego za hranu koja ostaje za život vječni!“

Pošto je Isus nahranio pet tisuća ljudi, vidjeli su ga učenici kako ide po moru.
Sutradan mnoštvo naroda, koje osta s onu stranu mora, zapazi da ondje bijaše samo jedna lađica i da Isus nije bio ušao zajedno sa svojim učenicima u lađicu, nego da oni odoše sami. Iz Tiberijade pak stigoše druge lađice blizu onog mjesta gdje jedoše kruh pošto je Gospodin izrekao zahvalnicu. Kada bismo radili djela Božja?« Odgovori im Isus: »Djelo je Božje da vjerujete u onoga kojega je on poslao.«


Razmišljanje

  • Stanovnici Kafarnauma se prisjećaju Božjih čudesa koja su se zbila u prošlosti (rr. 30-31). Ne vide da se pred njihovim očima zbiva najveće čudo: Isus-Spasitelj je među njima.
  • Isus je došao na svijet da se nastani u „mome” Kafarnaumu u mojoj je svakodnevici: u mojoj obitelji, u zajednici, na radnomu mjestu. Sa mnom je u svemu što proživljavam.
  • Što mogu reći za svoje osobno iskustvo Isusa? Postoji li u meni živo uvjerenje o Njegovoj prisutnosti? Zamjećujem li čuda koja čini u običnim događajima?
  • Isus mi osvješćuje da sve ono dobro s kojim se svakodnevno susrećem dolazi s Neba, Očev je dar (r. 32). Vjerujem li da Otac vidi sve moje potrebe i neće dopustiti da propadnem? Za što bih Mu htio danas posebno zahvaliti? Za koju manu?
  • Isus me podsjeća na najveći dar koji mi Otac svakodnevno daje. Taj dar je On Očev Sin (r. 33). Svaki dan me traži kao izgubljenu ovcu, uzima na ramena i vodi k Svom Ocu. Obratit ću se Ocu molitvom zahvaljivanja. Zahvalit ću Mu za Isusa.
  • Isus mi otkriva najveće čudo Svoje prisutnosti koje će biti do kraja svijeta. To čudo je Euharistija (rr. 33-34). Posvijestit ću sebi da svaki dan mogu iskusiti Čudo u kojem se objavljuje Živi Isus u znaku Kruha.
  • Isus mi jamči da u Euharistiji može zadovoljiti svaku moju žeđ i glad (r. 35), Što mogu reći o svojim susretima s Njim na svetoj Misi, u Pričesti, klanjanju?
  • Produbljujem li svoju euharistijsku duhovnost? Što bih u njoj trebao obnoviti? Molit ću se riječima: „Oče, probudi u meni glad za Isusom, Živim Kruhom.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)