Srijeda trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Srijeda
Svagdan

Čitanja: Dj 8, 1b-8; Ps 65, 1-3a. 4-5. 6-7a; Iv 6, 35-40.


Evanđelje dana (Iv 6, 35-40)

„Volja je Oca mojega da tko god vidi Sina, ima život vječni.“

U ono vrijeme reče Isus mnoštvu:
»Ja sam kruh života.
Tko dolazi k meni,
neće ogladnjeti;
tko vjeruje u mene,
neće ožednjeti nikada.
No rekoh vam:
vidjeli ste me, a opet ne vjerujete.
Svi koje mi daje Otac
doći će k meni,
i onoga tko dođe k meni
neću izbaciti;
jer siđoh s neba
ne da vršim svoju volju,
nego volju onoga koji me posla.
A ovo je volja onoga koji me posla:
da nikoga od onih koje mi je dao
ne izgubim,
nego da ih uskrisim u posljednji dan.
Da, to je volja Oca mojega
da tko god vidi Sina
i vjeruje u njega,
ima život vječni
i ja da ga uskrisim u posljednji dan.«


Razmišljanje

  • Na početku ove meditacije zamolit ću za milost dubokog uranjanja u Isusovu prisutnost i u Njegove želje. Isus želi biti moj Kruh, želi da Mu dolazim i da vjerujem u Njega (r. 35).
  • Ostat ću u Isusovim željama i duže vrijeme ponavljati: „Isuse, budi moj Kruh, želim doći k Tebi, vjerujem u Tebe.” Predat ću Mu svoje želje.
  • Zaustavit ću se na svojim osobnim željama i žudnjama. Koje od njih mi čine zaprjeke u približavanju Isusu? Iznijet ću ih pred Isusa.
  • Isus mi govori da do Njega mogu doći preko Oca (rr. 37-38). Isus me je dobio od Oca. U molitvi prožetoj dječjim pouzdanjem obratit ću se Ocu. Zahvalit ću Mu za Isusa.
  • Koliko god puta dođem k Isusu, toliko puta će me primiti (r. 37). Vjerujem li u to? Što mi stvara zaprjeke u dolasku k Isusu? Bojim li se odbačenosti? Porazgovarat ću s Isusom o svojim strahovima.
  • Isus mi objavljuje Očevo Srce. Otac želi da me Isus uskrisi. Otac želi da vječno budem Njegov (rr. 39-40). Kakvi se osjećaji bude u meni kada o tomu razmišljam?
  • U žarkoj molitvi zamolit ću Duha Svetog da raspali u meni želju za dubljom povezanošću s Isusom i Ocem. Ponavljat ću: „Isuse, žudim za Tobom. Žudim za Ocem. Daj mi Duha da me svakodnevno sjedinjuje s Vama.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)