Subota trećeg vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Dj 9, 31-42; Ps 115, 12-13. 14-15. 16-17; Iv 6, 60-69.


Evanđelje dana (Iv 6, 60-69)

„Kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga.“

U ono vrijeme: Mnogi od Isusovih učenika rekoše: »Tvrda je to besjeda! Tko je može slušati?« A Isus znajući sam od sebe da njegovi učenici zbog toga mrmljaju, reče im: »Zar vas to sablažnjava? A što ako vidite Sina Čovječjega kako uzlazi onamo gdje je prije bio?«
»Duh je onaj koji oživljuje,
tijelo ne koristi ništa.
Riječi koje sam vam govorio
duh su i život su.«
»A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju.« Jer znao je Isus od početka koji su oni što ne vjeruju i tko je onaj koji će ga izdati. I doda: »Zato sam vam i rekao da nitko ne može doći k meni ako mu nije dano od Oca.«
Otada mnogi učenici odstupiše, više nisu išli s njime.
Reče stoga Isus dvanaestorici: »Da možda i vi ne kanite otići?« Odgovori mu Šimun Petar: »Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga! I mi vjerujemo i znamo: ti si Svetac Božji.«


Razmišljanje

  • Ući ću u prenapučenu sinagogu u kojoj Isus naučava. Tamo su također i Njegovi učenici. Zamijetit ću kako se mijenja raspoloženje među slušateljima (r. 60). Izražavaju svoju nestrpljivost i nezadovoljstvo. Mnogi nisu u stanju prihvatiti Isusove Riječi. Odlaze (r. 60). U sinagogi je sve manje ljudi.
  • Isus ne pokušava nikoga zadržati uza Se na silu. Dopušta im da odu premda Ga to boli. Prokazuje razlog njihova odlaska: A ipak, ima ih među vama koji ne vjeruju. (r. 64)
  • Iskreno ću se zapitati kakav je moj odnos prema Isusovu nauku. Koje riječi iz Evanđelja mi je najteže prihvatiti? Jesam li u stanju povjerovati Mu?
  • Isus mi govori o vrijednosti Svoje Riječi. Nije to ljudska riječ. Njegova Riječ je Duh i Život (r. 63). U stanju je prodrijeti do same srži moje nutrine i preobraziti ju. Zamolit ću Duha Svetog dar ljubavi prema Isusovoj Riječi i vjeru u Njezinu nadnaravnu moć.
  • Porazgovarat ću s Isusom o boli koju je doživio zbog neshvaćanja i odlaska učenika. Pitat ću Isusa koja Mu nevjernost zadaje najveće trpljenje?
  • Da možda i vi ne kanite otići? (r. 67) Isus otkriva sumnje koje se nalaze u srcima apostola. Vratit ću se u povijest svoga života i prisjetiti se najvećih kriza vjere i životnog poziva. Što ih je prouzrokovalo? Kako sam se tada ponašao? Kako mi je Isus pomogao?

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)