Petak šestog vazmenog tjedna

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Petak
Svagdan

Čitanja: Dj 18, 9-18; Ps 46, 2-3. 4-5. 6-7; Iv 16, 20-23a.

Titular: Slatina – bl. Ivan Merz – svetkovina.


Evanđelje dana (Iv 16, 20-23a)

„Radosti vaše nitko vam oteti neće!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima:
»Zaista, zaista, kažem vam:
vi ćete plakati i jaukati,
a svijet će se veseliti.
Vi ćete se žalostiti,
ali žalost će se vaša okrenuti u radost.
Žena kad rađa, žalosna je
jer je došao njezin čas;
ali kad rodi djetešce,
ne spominje se više muke
od radosti što se čovjek rodio na svijet.
Tako dakle i vi:
sad ste u žalosti,
no ja ću vas opet vidjeti;
i srce će vam se radovati
i radosti vaše nitko vam oteti neće.
U onaj me dan nećete ništa više pitati.«


Razmišljanje

  • Crkva me poziva da se na početku današnje meditacije prisjetim Isusovih Riječi iz jučerašnjeg Evanđelja (r. 20). One me uvode u nastavak govora Radosne Vijesti o radosti.
  • Isus, govoreći o radosti, ne prešućuje iskustvo tuge. Daje primjer majke koja rada dijete (r. 21). Uz porod javlja se nemir, misao o bolu, ali plod rađanja je radost novog života.
  • Žalost je integralni dio ljudske egzistencije. Ako je pametno proživljavamo, žalost tada vodi novom životu. Kako doživljavam osjećaje žalosti? Raspoznajem li svoja duhovna stanja? Gušim li ih u sebi? Zatvaram li se u svoje boli i žalosti?
  • Isus je izvor radosti koju nitko ne može oduzeti (r. 22). Jamči nam neprolaznu radost. Isusovo obećanje ispunit će se kada ponovno dođe. Vjerujem li u Njegovo obećanje?
  • Razmotrit ću svoje iskustvo radosti. Gdje ju i kod koga najčešće tražim? S kojim vrijednostima su povezana moja životna očekivanja? Možda se zaustavljam na površnim i privremenim iskustvima? Što prevlada u mome životu, materijalne ili duhovne potrebe?
  • U onaj me dan nećete ništa više pitati. (r. 23) Kad Isus ponovno dođe, objavit će Život u punini. Vidjet ću što je bilo trajna životna vrijednost, a što samo trenutno, površno iskustvo.
  • Svoju završnu molitvu promijenit ću u kontemplaciju. Promatrat ću Isusa, ponavljajući Njegove riječi u obliku ispovijesti: „Isuse, vjerujem da mi Tvoju radost nitko ne može oduzeti.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)