SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

SEDMA VAZMENA NEDJELJA

Čitanja: Dj 1, 15-17. 20a. 20c-26; Ps 103, 1-2. 11-12. 19-20ab; 1 Iv 4, 11-16; Iv 17, 11b-19.

Klanjanje: Nova Bukovica.


Evanđelje dana (Iv 17, 11b-19)

„Neka i oni budu jedno kao i mi!“

U ono vrijeme: Isus podiže oči k nebu i pomoli se:
»Oče sveti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao: da budu jedno kao i mi. Dok sam ja bio s njima, ja sam ih čuvao u tvom imenu, njih koje si mi dao; i štitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se Pismo ispuni. A sada k tebi idem i ovo govorim u svijetu da imaju puninu moje radosti u sebi. Ja sam im predao tvoju riječ, a svijet ih zamrzi jer nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta.
Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih očuvaš od Zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posveti ih u istini: tvoja je riječ istina. Kao što ti mene posla u svijet, tako i ja poslah njih u svijet. I za njih posvećujem samog sebe da i oni budu posvećeni u istini.«


Razmišljanje

  • U današnjem Evanđelju Isus mi povjerava poslanje (r. 15). Trebam naviještati Evanđelje tamo gdje živim. To je „cijeli svijet” u koji me šalje.
  • Posvijestit ću si da zahvaljujući meni puno ljudi može susresti Isusa. Ovisi o meni hoću li im biti bliz ili dalek. Kako izgleda moj evanđeoski život u konkretnom danu, u obitelji, zajednici, na poslu?
  • Prisjetit ću se sa zahvalnošću onih koji su mi prenijele vjeru: roditelja, kumova, svećenika i svih onih koji su podržavali moj duhovni razvoj (r. 16). Tko su te osobe? Molit ću se za njih.
  • Ako Mu povjerujem, Isus mi jamči da ću moći činiti stvari koje su ljudski gledano nemoguće (rr. 17-18). Udubit ću se u Njegove Riječi i molit ću se za vjeru u snagu tih Riječi. Kakve osjećaje bude u meni Isusove Riječi?
  • Kolikogod puta u vjeri slušam Riječ, toliko puta se događaju velike stvari u mome životu. Ne primjećujem ih uvijek i odmah. Vjera u snagu Riječi učinit će da ću ih propovijedati u punoj snazi. Isus mi je dao takvu moć prije Svog odlaska na Nebo. Plodovi će se pojaviti u svoje vrijeme.
  • Zajedno s učenicima promatrat ću Isusa koji uzlazi na Nebo (r. 19). Odlazi k Ocu, a to znači da mi ostaje blizu. Otac je tamo gdje su Njegova djeca.
  • Žarkom molitvom obraćam se Duhu Svetom da ulije u mene duboku vjeru u blizinu Oca i Sina. Isusov Duh, udahnut u mene svakodnevno po Riječi, svednevice je sa mnom i šalje me naviještati Evanđelje (r. 20). Ponavljat ću: „Vjerujem, Bože, da si uvijek sa mnom.”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)