Subota sedmog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Subota
Svagdan

Čitanja: Prigodna čitanja (str. 119-130) ili od dana Jak 5, 13-20; Ps 140, 1-2. 3 i 8; Mk 10, 13-16.


Evanđelje dana (Mt 25, 14-30)

„U malome si bio vjeran, uđi u radost gospodara svoga!“

U ono vrijeme: Reče Isus svojim učenicima ovu prispodobu:
»Čovjek, polazeći na put, dozva sluge i dade im svoj imetak. Jednomu dade pet talenata, drugomu dva, a trećemu jedan – svakomu po njegovoj sposobnosti. I otputova. Onaj koji je primio pet talenata odmah ode, upotrijebi ih i stekne drugih pet. Isto tako i onaj sa dva stekne druga dva. Onaj naprotiv koji je primio jedan ode, otkopa zemlju i sakri novac gospodarov.
Nakon dugo vremena dođe gospodar tih slugu i zatraži od njih račun. Pristupi mu onaj što je primio pet talenata i donese drugih pet govoreći: ‘Gospodaru! Pet si mi talenata predao. Evo, drugih sam pet talenata stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga!’
Pristupi i onaj sa dva talenta te reče: ‘Gospodaru! Dva si mi talenta predao. Evo, druga sam dva talenta stekao!’ Reče mu gospodar: ‘Valjaš, slugo dobri i vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga.’
A pristupi i onaj koji je primio jedan talenat te reče: ‘Gospodaru! Znadoh te: čovjek si strog, žanješ gdje nisi sijao i kupiš gdje nisi vijao. Pobojah se stoga, odoh i sakrih talenat tvoj u zemlju. Evo ti tvoje!’ A gospodar mu reče: ‘Slugo zli i lijeni! Znao si da žanjem gdje nisam sijao i kupim gdje nisam vijao! Trebalo je dakle da uložiš moj novac kod novčara i ja bih po povratku izvadio svoje s dobitkom.’
‘Uzmite stoga od njega talenat i podajte onomu koji ih ima deset. Doista, onomu koji ima još će se dati, neka ima u izobilju, a od onoga koji nema oduzet će se i ono što ima. A beskorisnoga slugu izbacite van u tamu. Ondje će biti plač i škrgut zubi.’«


Razmišljanje

Pozvani smo na budnost: biti spremni, pripravni za taj susret gdje ćemo trebati položiti račun. Evanđeoski odlomak koji nam donosi prispodobu o talentima, koji su neizreciva vrijednost koja je povjerena svakome od nas, govori o Božjem povjerenju koje ima prema čovjeku. Čovjek je stvaralačko biće, i za to stvaralačko djelo i suradnju Gospodin nam daje darove koje je usporedio s talentima. Talent je bio novac velike vrijednosti. Pozvani smo svakodnevno te darove-talente umnažati u svagdanjem životu i radu. Pozvani smo i upoznati svoje prirodne darove i koristiti ih. To je životna zadaća koja iziskuje stalni rad na sebi i u svojoj svakodnevici. Prepoznati u njima ono što Gospodin od mene traži i očekuje, to je i ona budnost koja se od mene zahtjeva. Bog nas pušta da radimo i da se ostvarujemo. Ne želi biti nametljiv, poštuje našu privatnost i osobnost. Molimo u Gospodina milost i mudrost da znamo u pravo vrijeme činiti prave stvari. Koliko ti Božji darovi-talenti u mome životu donose rod, umnažaju li se oni? Imam li zakopanih talenata? Neka nam Gospodin udjeli Svoju milost da možemo čuti Njegove riječi: Valjaš, slugo dobri vjerni! U malome si bio vjeran, nad mnogim ću te postaviti! Uđi u radost gospodara svoga! (Mt 25, 21) M. Z.

(preuzeto iz knjige Živa Riječ 2023. u izdanju Misionara Krvi Kristove)