DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

DEVETA NEDJELJA KROZ GODINU

Čitanja: Pnz 5, 12-15; Ps 81, 3-4. 5-6ab. 6c-8a. 10-11ab; 2 Kor 4, 6-11; Mk 2, 23 – 3, 6 ili kraće Mk 2, 23-28.


Evanđelje dana (Mk 2, 23 – 3, 6)

„Sin Čovječji gospodar je i subote.

Jedne je subote prolazio kroz usjeve. Njegovi učenici počeše putem trgati klasje. A farizeji mu rekoše: »Gle! Zašto čine što subotom nije dopušteno?«
Isus im odgovori: »Zar nikad niste čitali što učini David kad ogladnje te se nađe u potrebi on i njegovi pratioci? Kako za velikog svećenika Ebjatara uđe u dom Božji i pojede prinesene kruhove kojih ne smije jesti nitko osim svećenika; a on dade i svojim pratiocima?«
I govoraše im: »Subota je stvorena radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Tako, Sin Čovječji gospodar je subote!«
Uđe ponovno u sinagogu. Bio je ondje čovjek usahle ruke. A oni vrebahu hoće li ga Isus u subotu izliječiti, da ga optuže. On kaže čovjeku usahle ruke: »Stani na sredinu!« A njima će: »Je li subotom dopušteno činiti dobro ili činiti zlo, život spasiti ili pogubiti?« No oni su šutjeli.
A on, ražalošćen okorjelošću srca njihova, srdito ih ošinu pogledom pa reče tom čovjeku: »Ispruži ruku!« On ispruži – i ruka mu zdrava!
Farizeji iziđu i dadnu se odmah s herodovcima na vijećanje protiv njega kako da ga pogube.


Razmišljanje

  • Obratit ću pozornost na stav farizeja (r. 24). Oni pokazuju izuzetnu revnost kada je riječ o pridržavanju i provođenju Zakona čak i u odnosu na Isusa. Njihova je revnost bolesna. Gledajući pravo, oni gube iz vida čovjeka.
  • Ne ponavljam li pogrješke „pravednih farizeja”? Nisam li prema drugima kruti provoditelj Zakona? Vidjet ću sebe u raznim situacijama u kojima sam opominjao ili nešto zahtijevao od drugih. Koliko je u meni bilo ljubavi i jednostavne ljudske brige za drugoga?
  • Primijetit ću kolikim je razumijevanjem i ljubavlju Isus branio Svoje učenike (rr. 25-28). Samo me On može poučiti kako gledati u sebe i u druge s ljubavlju i stavom zahtijevanja. Zamolit ću Isusa da me poduči gledanju sebe i drugih „Njegovim očima”.
  • Gledat ću Isusa koji, ulazeći u sinagogu, primjećuje čovjeka s usahlom rukom (r. 1). On ga stavlja na sredinu (r. 3). Razmotrit ću Isusovu osjetljivost. Ona me podsjeća da je samo srce religije ljubav. Hram izgrađen iz ljubavi prema Bogu prestaje biti Njegov hram kada u njemu nedostaje ljubavi prema drugom čovjeku.
  • Isus se rastužuje i ljuti zbog okorjelosti srca ljudi u sinagogi (r. 5). Nemaju ljubavi da se stave na stranu bolesnoga. Jedini ga Isus uzima u obranu i liječi ga.
  • Podsjeća me da su potrebiti u samom srcu Crkve. Trebali bi biti u samom srcu moje obitelji, zajednice, moga vremena. Kada gubim ljubav i osjetljivost za potrebe drugih, tada provedba i najvećih apostolskih djela postaje obični nesporazum.
  • U iskrenom razgovoru s Isusom, zatražit ću da nikada ne izgubim osjetljivost za potrebite i da se u svom životu uvijek vodim zakonom ljubavi.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)