Sv. Bonifacije, biskup i mučenik

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Sv. Bonifacije, biskup i mučenik
Spomendan

Čitanja: 2 Tim 1, 1-3. 6-12; Ps 122, 1. 2; Mk 12, 18-27.


Evanđelje dana (Mk 12, 18-27)

„Bog nije Bog mrtvih, nego živih.“

U ono vrijeme: Dođu Isusu saduceji, koji vele da nema uskrsnuća, i upitaju ga: »Učitelju, Mojsije nam napisa: Umre li čiji brat i ostavi ženu, a ne ostavi djeteta, neka njegov brat uzme tu ženu te podigne porod bratu svom. Sedmero braće bijaše. Prvi uze ženu i umrije ne ostavivši poroda. I drugi je uze te umrije ne ostavivši poroda. I treći jednako tako. I sedmorica ine ostaviše poroda. Najposlije i žena umrije. Komu će biti žena o uskrsnuću, kad uskrsnu? Jer sedmorica su je imala za ženu.«
Reče im Isus: »Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? Ta kad od mrtvih ustaju, niti se žene niti udavaju, nego su kao anđeli na nebesima. A što se tiče mrtvih, da ustaju, niste li čitali u knjizi Mojsijevoj ono o grmu, kako reče Bog: Ja sam Bog Abrahamov i Bog Izakov i Bog Jakovljev? Nije on Bog mrtvih, nego živih. Uvelike se varate.«


Razmišljanje

  • Zamislit ću da sudjelujem u razgovoru između saduceja i Isusa. Oni mu dolaze s problemom koji ih odvajkada muči, a to je vjera u uskrsnuće (r. 18). Oni ne vjeruju u zagrobni život.
  • Kakav je moj osobni odnos prema istini Uskrsnuća i Vječnog života? Vjerujem li u nju? Kakav utjecaj ima na moj sadašnji život? Prožima li moj svakodnevni život?
  • Izgleda da saduceji dolaze Isusu po savjet samo prividno. Pozivaju se na Mojsijev zakon i navode izmišljeni primjer samo kako bi Isusu dokazali da oni imaju pravo (rr. 19-23).
  • Postavljam pitanja koja se tiču mojih nedoumica i sumnji kada je riječ o vjeri, životnom pozivu, mom životu općenito. Razgovaram li o svemu tome s Isusom? Tražim li od Njega odgovore? Dopuštam li Mu da dovede u pitanje moje razloge i uvjerenja i mogu li se predati Njegovoj riječi?
  • Niste li u zabludi zbog toga što ne razumijete Pisama ni sile Božje? (r. 24) Zaustavljam se na Isusovu pitanju. Ono mi osvješćuje da moji mnogi životni promašaji mogu biti uzrokovani nedostatnim produbljivanjem Božje Riječi i nevjerom da je Bogu sve moguće.
  • Što mogu reći o svojoj dubokoj i intimnoj povezanosti s Riječju Božjom? Tražim li u njoj svjetlo pomoću kojeg razlučujem Božju volju. Kada je u pitanju duhovno razlučivanju savjetujem li se s duhovnikom?
  • Isus me podsjeća na jednu od najvažnijih istina, što mi ih je ostavio u Bibliji: Bog je Bog živih, a ne mrtvih (r. 27). Tabernakul je moj „gorući grm” u kojem se mogu klanjati Živom Bogu. Naći ću vremena za klanjanje pred Presvetim. Slavit ću Ga riječima: „Ti si izvor života!”

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)