Četvrtak devetog tjedna kroz godinu

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Četvrtak
Svagdan

Čitanja: 2 Tim 2, 8-15; Ps 24, 4-5ab. 8-9. 10 i 14; Mk 12, 28b-34.


Evanđelje dana (Mk 12, 28b-34)

„Ovo je prva zapovijed. Druga je pak ovoj slična.“

U ono vrijeme: Pristupi Isusu jedan od pismoznanaca i upita ga: »Koja je zapovijed prva od sviju?« Isus odgovori: »Prva je: Slušaj, Izraele, Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. Zato ljubi Gospodina Boga svojega iz svega srca svojega, i iz sve duše svoje, i iz svega uma svoga, i iz sve snage svoje!«
»Druga je: Ljubi svoga bližnjega kao sebe samoga. Nema druge zapovijedi veće od tih.«
Nato će mu pismoznanac: »Dobro, učitelju! Po istini si kazao: On je jedini, nema drugoga osim njega. Njega ljubiti iz svega srca, iz svega razuma i iz sve snage i ljubiti bližnjega kao sebe samoga — više je nego sve paljenice i žrtve.«
Kad Isus vidje kako je pametno odgovorio, reče mu: »Nisi daleko od kraljevstva Božjega!« I nitko se više nije usuđivao pitati ga.


Razmišljanje

  • Sjest ću blizu Isusa da se zaustavim u Njegovoj prisutnosti. Upijat ću tu blizinu bez riječi. Kakva iskustva se pokreću u mom srcu? Kakvo stanje duha me zahvaća? Koje misli i riječi prve izbijaju na površinu?
  • Zamišljam samoga sebe u sceni koju opisuje sv. Marko. S obzirom na to da boravim u Isusovoj blizini, pitat ću Ga što je najvažnija i prva stvar u mom životu (r. 28). Jesam li Mu ikada prije postavio to pitanje? Koliko često razgovaram s Njim o sebi i o svom životu?
  • Osjetit ću Isusov pogled na sebi i čut ću Ga kako mi govori: Prva je: Slušaj… (r. 29) Zadržat ću se na Njegovu pogledu i riječima. Je li slušanje Boga doista prva stvar u mom životu? Dajem li Bogu prednost pred svim drugim?
  • Isus mi dalje govori: Gospodin Bog naš Gospodin je jedini. (r. 29) Ući ću dublje u značenje ovih Isusovih riječi. Potvrđuje li se to u mom iskustvu je li Bog moj Bog, moja ljubav? Je li On doista moj jedini Bog? Nisu li neke „druge ljubavi” zauzele Njegovo mjesto?
  • Čak četiri puta Isus ponavlja da Bog od mene očekuje potpunu ljubav (r. 30). Otvorit ću pred Isusom svoje srce, dušu, um, volju. Priznat ću Mu da Njegova Riječ nadilazi moju siromašnu ljubav. Molit ću Ga da me izliječi od moje polovičností i površnosti.
  • Isus nas opominje kako je važna ljubav prema bližnjemu (r. 31). Sama ljubav prema Bogu bez ljubavi prema svom bližnjemu pretvara se u karikaturu ljubavi. Sjeti se onih koje ti je najteže zavoljeti. Reci Isusu za njih.
  • Koji se osjećaji bude u meni pod utjecajem ovih radikalnih Isusovih riječi? Mogu li odlučno ustvrditi: Učitelju, po istini si kazao. (r. 32) Svjestan krhkosti ljubavi, ponavljat ću s vjerom: Sve mogu u Onome koji me jača.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)