Ponedjeljak desetog tjedna kroz godinu

The Sermon on the Mount
Carl Bloch, 1890

Iz vlastitog liturgijskog kalendara Požeške biskupije

Ponedjeljak
Svagdan

Čitanja: 1 Kr 17, 1-6; Ps 120, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8; Mt 5, 1-12.


Evanđelje dana (Mk 12, 13-17)

„Blago siromasima duhom!“

U ono vrijeme: Isus ugledavši mnoštvo, uziđe na goru. I kad sjede, pristupe mu učenici. On progovori i stane ih naučavati.
»Blago siromasima duhom:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago ožalošćenima:
oni će se utješiti!
Blago krotkima:
oni će baštiniti zemlju!
Blago gladnima i žednima pravednosti:
oni će se nasititi!
Blago milosrdnima:
oni će zadobiti milosrđe!
Blago čistima srcem:
oni će Boga gledati!
Blago mirotvorcima:
oni će se sinovima Božjim zvati!
Blago progonjenima zbog pravednosti:
njihovo je kraljevstvo nebesko!
Blago vama kad vas — zbog mene — pogrde i prognaju
i sve zlo slažu protiv vas!
Radujte se i kličite: velika je plaća vaša na nebesima!
Ta progonili su tako proroke prije vas!«


Razmišljanje

  • Pridružit ću se mnoštvu koje se natiskuje uz Isusa (r. 1). Promatrat ću ljude u mnoštvu. Evanđelist piše da je Isus bio okružen mnogim ljudima koje su mučile razne bolesti (Mt 4, 24). Zamislit ću sebe u tom mnoštvu, pokušat ću se uživjeti u njihove osjećaje, njihovu bijedu i siromaštvo. Koje se emocije pojavljuju u meni?
  • Prenijet ću svoj pogled na Isusa (r. 2). Zagledat ću se u Njega dok se penje prema gori i sjeda na zemlju. Sjest ću blizu Njega skupa s Njegovim učenicima. Zamolit ću Ga da mi da um, velikodušno i dobrostivo srce za slušanje Njegove Riječi.
  • Prvo ću obratiti pozornost na riječ „blago” koju Isus izgovara. Poželjet ću čuti tu riječ iz Isusovih usta kako je upućena meni osobno. Zamolit ću Isusa da mi dopusti iskusiti istinu da me On svaki dan blagoslivlja.
  • Nekoliko puta ću polako pročitati svako blaženstvo (rr. 3-12). Zaustavit ću se na svakom promatrajući mnoštvo ubogih i bolesnih, i samoga sebe te ono što se događa u mom umu i srcu.
  • Nakon svakog blaženstva izreći ću pred Isusom svoje unutarnje doživljaje onako kako se javljaju dok slušam Njegove riječi. Koje blaženstvo je najbliže mome srcu? Koje mi je najstranije i pokreće u meni unutarnji otpor?
  • Svako se Isusovo blaženstvo sastoji od obećanja. Ponovno ću se vratiti na svako blaženstvo, kako bih se ovaj put zaustavio dulje na riječima Njegovih obećanja. Ispovjedit ću svoju odanost Isusu. Molit ću Ga da se Njegova obećanja ostvare u mome životu.

(preuzeto iz knjige Živjeti Evanđelje u izdanju Misionara Krvi Kristove)