Susret članova župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća Katedralnog arhiđakonata

9. prosinca 2023. - 19:00

S ciljem pružanja pomoći pastoralnim vijećnicima u zauzetijem ostvarivanju njihovih zadaća djelovanjem u tri radna odbora te promicanju pastoralnih inicijativa u župnim zajednicama, a župnim ekonomskim vijećnicima u suodgovornom vođenju brige za župna vremenita dobra, u subotu 9. prosinca 2023. će se u Dvorani sv. Terezije u Požegi održati susret članova župnih pastoralnih i ekonomskih vijeća Katedralnog arhiđakonata s početkom u 19 sati.