Biskupija

Kalež, neznani majstor, Austrija, Beč, 1763

Kalež i patena, Vera Klepaj Utrnšek i o. Marko Ivan Rupnik, 2007.
Misnica biskupa franje Thauszyja, Austrija, prva polovina 18. st.