Srijeda, 7. prosinca 2022.
Biskupija

Pektoral, Hrvoje Ljubić, 2007. god.