6. kolovoza 2017.

PREOBRAŽENJE GOSPODINOVO
Dn 7, 9-10.13-14; Ps 97 (96); 2 Pt 1, 16-19; Mt 17, 1-9
Isus, novi Mojsije

Izvanjska slika Preobraženja odgovara događaju na Sinaju: obasjano Mojsijevo lice, šest dana provedenih na brdu, oblak, glas i druge pojedinosti koje su pridonijele Mojsijevoj proslavi; one sada doprinose Isusovoj proslavi. Na taj način Matej želi svoje židovske čitatelje uvjeriti da je Isus doista novi Mojsije (Izl 24, 16-18). Isus je zakonodavac u najizvrsnijem smislu te riječi, jer je on sâm najprije iskazao poslušnost do smrti. On se ne zadovoljava time da zakon nametne drugima, nego mu se on sâm najprije podlaže. On ispunja zakon, on objavljuje sve njegove vjerske zahtjeve po naviještanju novog zakona; u isto vrijeme on ljudima daje nutarnja sredstva da mogu odgovoriti tim zahtjevima. Međutim, taj zakon koji odsada pokazuje put prave vjernosti Bogu, prvi je Isus izvršio na egzemplarni način.