9. kolovoza 2017

srijeda
Hoš 2, 16b.17b.21-22; Ps 45 (44); Mt 25, 1-13
Dvojako čekanje

Iznenadno dolaženje zaručnika bilo je uobičajeno na svadbama u Palestini. Dogovori dviju obitelji su se odugovlačili do zadnjeg časa, tako da se zaručnik pojavio u trenutku kad su uzvanici bili umorni. Taj je običaj bio veoma prikladan da se zorno prikaže iznenadni prodor Kraljevstva među rastresene ljude. Isus je tako postupio. No, Crkva je prispodobu o deset djevica veoma rano pretvorila u alegoriju Kristove svadbe sa Crkvom. Zaručnik utjelovljuje Isusa Krista, a Crkva je predstavljena slikom deset mladih djevojaka, kako ludih tako i mudrih. Sve pripadaju svečanoj povorci, koja ide ususret Gospodinu; no, jedne su iskoristile prigodu da mu ostanu vjerne, dok su se druge zadovoljile tek čisto šablonskom pripadnošću skupini vjernika…Na kraju putu one će se razdvojiti jedne od drugih.