14. kolovoza 2017.

ponedjeljak
Pnz 10, 12-22; Ps 147 (146); Mt 17, 22-27
Rasprava o porezu

Treba li plaćati hramski porez onaj tko je napustio židovstvo? Treba li plaćati carski porez onaj tko je »slobodan« u Isusu Kristu? Prvi kršćani su si postavljali ta pitanja s obzirom na društvene strukture u kojima su živjeli. Matej odgovara upućivanjem na Isusovo osobno ponašanje, koje je prije svega išlo za tim da ne izazove sablazan (Mt 17, 27). Duhovitost prizora upozorava da ima važnijih sloboda koje treba braniti.