20. kolovoza 2017.

XX. NEDJELJA KROZ GODINU
Iz 56, 1.6-7; Ps 67 (66); Rim 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28
Vjera jedne poganke

Za razliku od Marka (Mk 7, 24-30) Matejt veli da je žena Kanaanka došla na židovsko područje i da je ispovjedila vjeru u Isusovo mesijanstvo (Mt 15, 22). Uz to Isus pojašnjava da je poslan samo izgubljenim ovcama doma Izraelova (Mt 15, 24). Oba evanđelista shvaćaju preostale ulomke (Mt 15, 26-27) kao aluziju na umnažanje kruha; ti preostali ulomci su namijenjeni poganima. Ako se pak čini da Isus u Matejevu evanđelju manje misli na poslanje poganima, to snažnije upada u oči njegova zadivljenost vjerom ove poganke (Mt 15, 28). Osjeća se koliko su događaji ostavljali traga na mladom rabinu i koliko je on po njima sve više mogao postajati svijestan svoga mesijanskog poslanja.