5. rujna 2017.

utorak
1 Sol 4, 13-18; Ps 96 (97); Lk 4, 31-37
Istinsko oslobođenje

Mladi rabin Isus odmah prokazuje imperijalističke težnje koje gaze ljudsku slobodu: imperijalizam pismoznanaca, koji pritišću narod bremenom svojih propisa (Lk 4, 31-32, i imperijalizam zlih duhova i kozmičkih sila, koje čovjeka podjarmljuju (Lk 4, 33-37). U oba slučaja Isus nastupa »s vlašću i snagom« (Lk 4, 32-36). Iz bliskosti i otajstva njegova sjedinjenja s Ocem, jednom riječju: iz slobode svoje osobe on si uzima pravo da svoju braću oslobodi od otuđenjâ koja ih vode u zabludu.