14. rujna 2017.

Uzvišenje Svetog Križa
Br 21, 4b-9 ili Fil 2, 6-11; Ps 78 (77); Iv 3, 13-17
Podignut na križ, uzdignut u slavu

Hoće li čovjek promatranjem znamenjâ, koje je Isus tijekom svog naviještanja neprekidno činio, spoznati Isusovo otajstvo? Nikodem je tragao u tom pravcu, ali to nije bilo dovoljno. Za Ivana nema sumnje: mjesto na kojem se razotkriva Isusovo otajstvo jest križ. Mora se Sina čovječjega vidjeti »podignutog« na križ, da bi ga se moglo spoznati kao »Uzdignutoga« u slavi (Iv 3, 14). Stoga je spasenje svijeta povezano uz dar, što ga Bog u svom jedinorođenom Sinu daje ljudima (Iv 16-17).