16. rujna 2017.

subota
1 Tim 1, 15-17; Ps 113 (112); Lk 6, 43-49
Mala kateheza o djelotvornosti

Lukin evanđeoski ulomak je izvadak iz kateheze, koja sadrži razne Isusove izreke i u kojoj su sabrane neke od bitnih tema kršćanskog morala za obraćene pogane, koji ne poznaju Mojsijev zakon. Glavna misao ovog ulomka je djelotvornost, no predložene slike nukaju nas da se pitamo o kakvoj je djelotvornosti riječ. Potrebno je donositi dobre plodove, činiti dobro, Isusove riječi provoditi u djelo, ali pritom ne zaboraviti da samo dobro stablo rađa dobrim plodovima (Lk 6, 43), da samo dobro srce čini dobro (Lk 6, 45), da samo duboko u nutrini ukorijenjena riječ – kao građevina utemeljena na stijeni (Lk 6, 48) – stvarno može biti provedena u djelo.