19. rujna 2017.

utorak
1 Tim 3, 1-13; Ps 101 (100); Lk 7, 11-17

Luka je jedini evanđelist koji pripovijeda o uskrisenju sina udovice iz Naina. Da se pokaže kako je Isusovo djelovanje mesijansko, trebalo je navesti neko uskrisenje od mrtvih (usp. Lk 7, 22). No, za Luku je tipično da je riječ o jednoj ženi. Isus je stvarno došao da sabere čitavo čovječanstvo: muškarce i žene, djecu i odrasle, bogate i siromašne, Židove i pogane.
No, Isusovo djelovanje podsjeća na Iliju, čiji su povratak Židovi iščekivali, da on bude na čelu kad otpočne posljednje vrijeme. Ne izlaže li se Mesija opasnosti, da bude smatran Pretečom, kojemu je on zapravo gospodar? Ne bi li bilo mnogo ugodnije, kad bi on samo bio preteča budućeg čovječanstva? Međutim, on je to čovječanstvo, i u povezanosti s njim ljudska će avantura polučiti uspjeh.