21. rujna 2017.

Sv. Matej, apostol i evanđelist
Ef 4, 1-7.11-13; Ps 19 (18); Mt 9, 9-13
Izabranje koje izaziva sablazan

Matejevo izabranje – sablazan! On je bio carinik, dakle suradnik Rimljana, izdajnik, izopćenik, javni grješnik. I ta se sablazan još slavi gozbom na kojoj sudjeluju carinici i grješnici! Isus očito ne može biti Mesija, kojega je Izrael očekivao, jer on odlazi k ljudima koji su već bili isključeni iz nade Izraela. Isus, međutim, odgovara da je upravo radi takvih došao, jer prava religija je ona religija u kojoj se iskazuje milosrđe. Prorok Hošea je to jasno navijestio.