30. rujna 2017.

Sv. Jeronim, prezbiter i crkveni naučitelj
Zah 2, 5-9.14-15a; Ps Jr 31, 10.11-12ab.13; Lk 9, 43b-45
Sin čovječji i Sluga Božji patnik

Drugi navještaj muke i uskrsnuća. Isus u njemu povezuje dva mesijanska naslova. On je od proroka danijela naviješteni Sin čovječji; onaj čovjek koji je dovoljno velik da preuzme ulogu Božjeg suradnika u dovršenju ljudskog spasenja. No Sin će se Božji u stvarnosti ponašati kao Sluga iz knjige Izaijine, jer njegovo poslanje nužno prolazi kroz smrt, a ta se povezanost u očimja očenika čini proturječnom (Lk 9, 45). Oni još nisu razumjeli da je smrt Mesije povlašteno mjesto na kojem se odvija konačno oslobođenje čovjeka.