8. listopada 2017.

XXVII. NEDJELJA KROZ GODINU
Iz 5, 1-7; Ps 80 (79) Fil 4, 6-9; Mt 21, 33-43
Ubojstvo Sina

Prispodoba o vinogradarima ubojicama dobro odražava gospodarsko stanje onog vremena: zemlja je pripadala strancima, a seljaci Palestine su je uzimali u zakup, ne bez osjećaja žestoke mržnje na zemljoposjednike. Dok Isus pripovijeda prispodobu, on naglašava da Božje kraljevstvo neće doći kroz nasilje i mržnju, i da vođe naroda, to jest vinogradari, moraju svoje mjesto ustupiti drugima, osobito siromašnima, jer nisu vjerno izvršili svoju zadaću. No prva Crkva je prispodobu brzo pretvorila u alegoriju, jer je tema vinograda pozivala da se iz prispodobe iščita povijest Izraela: njegovo odbacivanje prorokâ, njegovo odbacivanje Mesije, konačno prenošenje povlasticâ vinogradarâ na apostole. Na koncu, sâm je Matej po svoj prilici pridodao svoje vlastito tumačenje, time što je kroz aluziju na Ps 118 (Mt 21, 42. ) naglasio smrt Isusa Krista; kamen koje je bio odbačen, postao je kamen zaglavni.