9. listopada 2017.

ponedjeljak
Jon 1, 1 – 2, 1.11; Ps Jon 2, 2-5.8; Lk 10, 25-37
Ljubav dovršava povijest

Povijest je puna svakojakih pokušaja da se ljude učini sretnijima; no iskustvo pokazuje da se nikad nije željelo stvoriti poredak ljubavi. Samo ljubav doista dovršava povijest time što je dovodi do neočekivanog stupnja humanizacije. Neko društvo zavrjeđuje biti nazvano humanističkim, kad ljudi počnu jedni druge prepoznavati u otajstvu različitosti njihova postojanja. Prispodoba o milosrdnom Samarijancu čitavi opseg bratske ljubavi stavlja u čudesno svjetlo; nju ništa ne priječi, čak ni činjenica da je izranjeni čovjek neprijatelj. Nasuprot svećeniku i levitu, koji bježe s mjesta događaja, Samarijanac se na njemu zaustavlja i od njega stvara događaj ljubavi. U tom trenutku ljudska avantura otkriva tajnu svog uspjeha.