14. listopada 2017.

subota
Jl 4, 12-21; Ps 97 (96); Lk 11, 27-28
Blažena ti što povjerova

Izvan svog konteksta ova dva redtka naglašavaju da je Djevica Marija blažena, ne zato što je po tijelu Isusova majka, nego zato što je bila čovjek koji je potpuno poslušao Božju Riječ. Pravo rodbinstvo koje povezuje Isusa i njegovu majku je njihova zajednička poslušnost Božjoj Riječi.