18. listopada 2017.

Sv. Luka Evanđelist
2 Tim 4, 10-17b; Ps 145 (144); Lk 10, 1-9
Gospođa siromaštvo

Slanje sedamdeset dvojice učenika. Poziv na siromaštvo određuje način života, ali također i sredstva kojima se valja koristiti u vršenju poslanja. Kad zbog toga učenici broje pobjede (nad zlodusima), Isus ih od toga odvraća, jer se Crkva ne širi spektakularnim pothvatima (Lk 10, 17-20). Pouka je to i za nas. Kako bi bogata i moćna Crkva mogla naviještati Radosnu vijest o Isusu Kristu? Kršćanske institucije nisu u sebi loše, to je potpuno jasno; no događa se da se od njih očekuje nešto što one ne mogu dati. Evanđelje se nosi jedino u praznim rukama.