20. listopada 2017.

petak
Rim 4, 1-8; Ps 32 (31); Lk 12, 1-7
Poteškoće kršćanskog života

Snazi Evanđelja ništa se ne može usprotiviti (Lk 12, 3), no kršćanin neizbježno nailazi na tvrdo protivljenje, u koje se ubraja i protivljenje Sotone, kojega se treba najviše bojati (Lk 12, 5). Međutim, on se zbog toga ne treba pretjerano brinuti! Spletkarenja neprijatelja bit će na koncu razotkrivena (Lk 12, 2), a Otac u svakom slučaju brižno bdije nad svojima (Lk 12, 7). U jednom vremenskom trenutku, kad je Crkva ponovno uspostavila dijalog s nekršćanima, mora se znati da će otpori i dalje biti žestoki, jer čovjek u dubini svog bića ne podnosi vježbanje blaženstava.