22. listopada 2017.

XXIX NEDJELJA KROZ GOODINU
Iz 45, 1. 4-6; Ps 96 (195); 1 Sol 1, 1-5b; Mt 22, 15-21
Bog i car

Evanđelje ne postavlja nikakvu stvarnu suprotnost između onoga što pripada caru i onoga što pripada Bogu, kao da bi se radilo o dva odijeljena područja. Božjem kraljevstvu nije tuđa nijedna stvarnost. Dati Bog što mu se duguje, na osobit način uključuje da se caru dadne ono što mu pripada. Da kraljevstvo Božje nije od ovoga svijeta, želi samo reći da se ono ne ubraja među zemaljska kraljevstva i da ih ne zamjenjuje. Međutim, nezamislivo je da neki kršćanin svoju vjeru uzima kao izgovor da živi na rubu političkih stvarnosti. Crkva dakle ne treba zemaljskim oblicima vladanja suprotstavljati nijedno područje, koje bi njoj bilo pridržano; ona je već čitavo čovječanstvo, time što je na putu prema pomirenju. Njezina zadaća nije svijet preobraziti u »kršćansko kraljevstvo«, nego iznutra po svojim članovima raditi u njemu i za njegovu budućnost.