27. listopada 2017.

petak
Rim 7, 18-25a; Ps 119 (118); Lk 12, 54-59
Znakovi vremena

Isus predbacuje Židovima što ne umiju prosuditi vrijeme u kojem žive (Lk 12, 56). Međutim, znakova toga neobičnog vremena nije nedostajalo! I danas također, za onoga koji ih znade čitati, ima mnogo znakova Isusove nazočnosti. Nije li svaki susret s bližnjim znak Boga? Dakako sa svim onim poteškoćama koje takav susret sa sobom nosi: bližnjega se konkretno susreće jedino kroz sukobljavanja, borbe i izazove. Međutim, ako se ta stanja žive pod znakom prave bratske ljubavi, ona vjerniku mogu biti znakovi dolaska njegova Gospodina.