26. studenog 2017.

SVETKOVINA KRISTA KRALJA SVEGA STVORENOGA
Ez 34, 11-12.15-17 ; Ps 23 (22); 1 Kor 15, 20-26.28; Mt 25, 31-46
Neočekivani suradnici u izgradnji Kristova kraljevstva

Prethodne prispodobe su pokazale da vrijeme Crkve vjerniku mora biti vrijeme budnosti vjere. Matej se sada pita što će u tom razdoblju biti s poganima: pod kojim će uvjetima i oni biti opravdani? Izvanjski okvir uzet is Starog zavjeta je posljednji sud, no pozornost je usredotočena na sadašnji život. Očito je, naime, da Isus ne ostaje na pitanju spoznaje koju poganin može imati o Bogu ili o njegovu Pomazaniku. Jedino presudno mjerilo za njega jest ponašanje čovjeka prema svojoj braći, a osobito prema najsiromašnijima među njima. Istinska bratska ljubav svakome čovjeku omogućuje surađivati na svom udjelu u Kristovu kraljevstvu, bio on toga svjestan ili ne.