2. prosinca 2017.

subota
Dn 7, 15-27; Ps Dn 3, 82-87; Lk 21, 34-36
Blizina

Budnost upozorava kršćanina da traži Božju blizinu. Ne blizinu u vremenskom smislu – kao da će Bog za koji čas doći -, nego blizinu Boga koji je već djelatan u srcima i kojeg samo treba prepoznati. Poznato je, naime, kako odsutna osoba može biti blizu onima koje voli.