3. prosinca 2017.

PRVA NEDJELJA DOŠAŠĆA
Iz 63, 16b-17.19b; 64, 2b-7; Ps 80 (79); 1 Kor 1, 3-9; Mk 13, 33-37
Vratareva budnost

U evanđeoskom ulomku Marko donosi vlastitu inačicu prispodobe o budnosti, u kojoj naglašava vratarevu ulogu (to je aluzija na »ključeve« koji su predani Petru) i obazrivo ukazuje na izostalu budnost Petra u Getsemanskom vrtu (Mk 13, 35-36). Drugim riječima: za Marka budnost je pozornost na Gospodinovu prisutnost u događajima, vrlina koja se prije svega zahtijeva od onih koji imaju odgovornost.