9. prosinca 2017.

subota
Iz 30, 19-21.23-26; Ps 147 (146); Mt 9, 35-38; 10, 1.6-8.
Mali traktat o misijama (559)

Ovaj izvještaj o slanju učenika dovodi u pitanje mnoge ustaljene predodžbe. U Isusovo vrijeme rabini su se okruživali učenicima i jedva da su napuštali svoje škole. Međutim, Isus želi biti putujući učitelj i upućuje svoje učenike da ga slijede na njegovu putu, i da poput njega idu k onima najsiromašnijima (Mt 9, 36; 10, 8). U židovstvu su putujući leviti ubirali porez. Poslanje učenika stoga će biti djelo milosrđa prema »ovcama bez pastira« (Mt 9, 36), budući da ni svećenici ni farizeji, a ni rabini nisu smatrali potrebnim baviti se s njima. Možda Matej želi – time što popis apostola radije donosi ovdje, nego u trenutku poziva – naglasiti usku povezanost između poslanja i kolegijaliteta. Konačno, zanimljivo je zamijetiti da se poslanje odnosi samo na izgubljene ovce Izraela; Isus iz njega izričito isključuje pogane i Samarijance (Mt 10, 5-6), čij bi poziv na spasenje, po općenitom mišljenju onog vremena, ovisio o slobodnom činu Božjem.