28. prosinca 2017.

Nevina dječica
1 Iv 1, 5 – 2, 2; Ps 124 (123); Mt 2, 13-18
Isus je veći od Mojsija

Evanđelist Matej je izvještaje o bijegu u Egipat, o povratku i nastanjivanju u Nazaret (isto tako pripovijedanje o pokolju djece: Mt 2, 16-18) preradio u svjetlu događaja iz Mosijeva života. Time je svoje čitatelje želio pozvati da Isusa od najranijeg djetinjstva prepoznaju kao novog Mojsija, kao tvorca novog i konačnog zakona. Isto je učinio i pri sastavljanju Govora na gori, premda na mnogo zaoštreniji način. Herod i pismoznanci odgovaraju faraonu i njegovim mudracima; pokolj djece sličnom događaju koji je prethodio Mojsijevu rođenju; Bijeg u Egipat odgovara Mojsijevu povratku u tu zemlju nakon njegova boravka na istoku, a poziv Josipu da se vrati u Palestinu, izlasku naroda pod Mojsijevim vodstvom. Neke anđelove riječi Josipu doslovno se podudaraju s anđelovim riječima Mojsiju. Kroz to su se Matejevi suvremenici, osjetljivi za pripovijedanje o čudesnim događajima, uvjerili da je Isus uistinu novi Mojsije i da je novi savez na vidiku.