29. prosinca 2017.

petak
1 Iv 2, 3-11; Ps 96 (95); Lk 2, 22-35
Slava i poniženje

Luka prikazuje Isusovo djetinjstvo kao početak / Božjeg dolaska. To jasno pokazuju aluzije na Stari zavjet. U izvještaju o Isusovu prikazanju u hramu starac Šimun govori o objavi »slave« (Lk 2, 32), ali pritom naglašava da će se ta objava dogoditi u trpljenju i poniženju (Lk 2, 34). Uostalom, »svjetlost narodâ« (Lk 2, 32) je tema koja potječe iz teologije o Božjem Sluzi (Iz 49, 6). Mesija će prouzročiti razdor i naići na protivljenje (Lk 2, 34), i zbog njega će mač probosti Marijinu dušu (Lk 2, 35). Time što na kraj ulomka (Lk 2, 39-40) stavlja prikaz Isusova poniznog života u svojoj obitelji, Luka vjerno slijedi to proroštvo o Isusovoj sudbini, koja u potpunosti odgovara onome što bi trebao biti Božji dolazak. Anino svjedočanstvo (Lk 2, 36-38) dolazi u pravi čas i potvrđuje Šimunove tvrdnje. Kao jamstvo za vjerodostojnost neke činjenice Zakon je zahtijevao izjavu od najmanje dva svjedoka; Ana posjeduje sve značajke da bude vjerodostojnim svjedokom. S njom Božji siromasi otkrivaju u Isusovoj osobi cilj svoje nade.