3. siječnja 2018.

1 Iv 2, 29 – 3, 6; Ps 98 (97); Iv 1, 29-34
Naučiti vidjeti

Treba naučiti »vidjeti« (Iv 1, 34). Evanđelist Ivan kaže da se to uči u hodu vjere. Tako je to bilo u slučaju Ivana Krstitelja. On isprva nije poznavao Isusa (Iv 1, 31.33); kasnije ga je upoznao kao Mesiju u liku jaganjca ili sluge (Iv 1, 29.32); konačno susreće ga u njegovoj božansko-ljudskoj osobnosti (Iv 1, 34).
Kako često ljude oko nas vidimo krivo! Oni žive među nama, no mi n prepoznajemo što su on. Pravi pogled na događaje i ljude često se stječe na kraju jednog dugog puta.