9. siječnja 2018.

1 Sam 1, 9-20; Ps 1 Sam 2, 1.4-8; Mk 1, 21-28
Ozdravljenje i Kristovo otajstvo

Ovo je Isusov prvi sukob sa silama zla i zloduhom, koji ih sve u sebi sažima. Kako će on reagirati na ovaj bijedom, bolešću i mržnjom ranjeni svijet? Evanđelist Marko snažno naglašava da je Isus od početka nastupio s vlašću (Mk 1, 27) i kao pobjednik (Mk 1, 24). Otajstvo uskrsnuća već je na djelu. Zbog toga ozdravljena u Evanđelju uvijek imaju značajke znaka. Ona nisu samo čini samilosnog čudotvorca, već označavaju da novi čovjek doista ima moć nad zlom. Ta će novi čovjek biti objavljen u uskrsnuću.