12. siječnja 2018.

12. siječnja 2018.
petak
1 Sam 8, 4-7.10-22a; Ps 89 (88); Mk 2, 1-12
Opraštanjem nadvladati zlo

Moguće je da ovaj evanđeoski izvještaj o ozdravljenju uzetoga zapravo sabire dvije predaje; jedna pripovijeda o ozdravljenju, druga govori o raspravi s pismoznancima o vlasti Sina čovječjega opraštati grijehe. U svakom slučaju prazajednica u potpunoj vjernosti Isusovoj misli promatra ozdravljenje uzetoga kao znak oproštenja grijeha koje se daje u mesijansko vrijeme. Prema proroku Danijelu neće li Sin čovječji doći kao sudac? Doista, tako uči Isus, sud se ovdje na zemlji pripravlja opraštganjem i vršenjem milosrđa. Time je uzdrman čvrsti poredak židovske religije, i naznačuje se Isusov sudski proces: »Huli« (Mk 2, 7).