17. siječnja 2018.

17. siječnja 2018.
srijeda
1 Sam 17, 32-33.37.40-51; Ps 144 (143); Mk 3, 1-6
Dovođenje subote u pitanje

Isus čini neizbježnim sukob sa čuvarima zakona (Mk 3, 6). On objašnjava da je subota radi čovjeka, a ne obrnuto (Mk 2, 27), i u taj dan ozdravlja čovjeka usahale ruke (Mk 3, 5). Zastupati primat savjesti nad zakonskom odredbom i primat milosrđa nad svakim obrednim propisom, značilo je doduše produbljivati proročko razumijevanje subote, dana slobode, ali to je također iz temelja potreslo predodžbu narodnih starješina o savezu. Još se nije znalo da Bog oslobađa čovjeka kako bi čovjek dosita bio slobodan pred Bogom; još se nije znalo u kolikoj mjeri pravi poredak ljubavi uključuje ne svakom formalizmu i svakom partikularizmu. Grešni čovjek želio je dakako o tome radije ništa ne znati, da ne bi morao temeljiti oplijeniti samoga sebe, i izručiti se Božjem milosrđu.