20. siječnja 2018.

20. siječnja 2018.
subota
2 Sam 1, 1-4.11-12.19.23-27; Ps 80 (89); Mk 3, 20-21
Geto obitelji

Prorok je uvijek usamljenik. Tko na sebe preuzima odgovornost, uvijek to čini sam. Veoma je rijetko da rođaci nekog čovjeka koji javno djeluje, podupiru i dijele njegove misli i postupke, jer to ponekad za cijenu ima »ravnotežu« obitelji ili okoline. Velika odgovornost leži na nekim zajednicama, koje su previše zabrinute za vlastitu sigurnost, a da bi mogle biti u stanju poduprijeti vrijedne inicijative jednog ili drugog svog člana.