22. siječnja 2018.

22. siječnja 2018.
ponedjeljak
2 Sam 5, 1-7.10; Ps 89 (88); Mk 3, 22-30
Duh koji oslobađa od otuđenja

Po drevnom poimanju svijetom vladaju »duhovi«. Istjerivanjem demona Isus pokazuje da je toj vladavini došao kraj. Novi Duh je dan ljudima, da mognu svijetu dati novo usmjerenje. Solidarnost koja je udaljila nebo i zemlju, odsad će biti nadomještena novom, ljubavlju i poticajima Duha probuđenom solidarnošću. Mora se, dakle, u potpunoj jasnoći odlučiti, a osobito izbjeći one besplodne rasprave, koje odgađaju odluke i u konačnici ih iscrpsti (Mk 3, 22). Ako se čini da svijetom ni danas ne upravljaju nebeski duhovi, on onda trajno ostaje podložan silama otuđenja: težnjom za vlašću i dobitkom, duhu sebičnosti i prevlasti. Od toga može osloboditi jedino primanje Duha sinovstva.