24. siječnja 2018.

24. siječnja 2018.
srijeda
2 Sam 7, 4-17; Ps 89 (88); Mk 4, 1-20
Polagani rast i blizina Božjeg kraljevstva

Od početka svoga javnog djelovanja Isus je naviještao blizinu Božjeg kraljevstva (Mk 1, 15); međutim, ono nije objavljeno onako snažno kako je to židovstvo očekivalo. Prispodobom o sijaču Isus objašnjava zašto je to tako. Da, Božje kraljevstvo prodire, no njegov će dolazak biti polagan a rast tegoban. Stvarni motivi za obraćenje ili ulazak u Crkvu velika su potvrda toga polaganog napredovanja. Iz toga proizlazi odgovornost Crkve da ide ususret ljudima onakvima kakvi jesu, kako bi im pomogla da sve više rastu u vjeri.