25. siječnja 2018.

25. siječnja 2018.
Obraćenje Sv. Pavla apostola
Dj 22, 3-16 ili Dj 9, 11-22; Ps 117 (116); Mk 16, 15-18
Neočekivana Paruzija

Završetak Markova evanđelja, koji pripovijeda o ukazanjima Uskrsloga (Mk 16, 9-20), dodan je kasnije. Taj se završetak sastoji od elemenata koji su uzeti iz drugih evanđelja, a pisac ih je međusobno povezao da svoje čitatelje uvjeri da je nastupilo posljednje vrijeme. Dokaz tomu je misionarska aktivnost i njezina čudesna postignuća (Mk, 16, 15-18). U njoj je Gospodin doista na djelu (Mk 16, 20).