3. veljača 2018.
subota
1 Kr 3, 4-13; Ps 119 (118); Mk 6, 30-34
Plodna napetost

Isus je želio na jednom »samotnom mjestu« (Mk 6, 31) posvetiti se izgradnji svojih učenika. Međutim, na kraju ipak mora popustiti pritisku mnoštva, koje navire sa svih strana (Mk 6, 34). Marko pak naglašava da Isus pred tim mnoštvom nastupa kao novi Mojsije, koji želi stado bez pastira uzeti u svoje ruke (Mk 6, 34). To je slika napetosti , koja će uvijek postojati u Crkvi, između brige za svoje stado i za sav ostali svijet.