8. veljača 2018.

8. veljača 2018.
četvrtak
1 Kr 11, 4-13; Ps 106 (105); Mk 7, 24-30
Isus i »znakovi vremena«

U vrijeme kad je Marko sastavio svoje evanđelje, prvoj kršćanskoj zajednici konačno je postalo jasno da je Izrael bio odbačen i da je Božja vladavina predana u druge ruke. Moralo se dakle pokazati da je Isus doista bio začetnik misije među poganima. Stoga je Marko opisao Isusov susret sa Sirofeničankom na poganskom području, a razgovor, jedinstvena igra riječi o mrvicama kruha (Mk 28-29), upućuje na preostale ulomke nakon umnažanja kruha, koji su prema Markovu mišljenju namijenjeni poganima. Isusu je ovaj susret bio poticaj da proširi svoje mesijansko djelovanje: Izraelov Mesija dolazi donijeti spasenje svim ljudima.