14. veljače 2018.

14. veljače 2018.
PEPELNICA – ČISTA SRIJEDA
Joel 2, 12-18; Ps 51 (50); Mt 6, 1-6.16-18
Bogu najprije

Bilo da je riječ o davanju milostinje (Mt 6, 1-6) ili o postu (Mt 6, 16-18), odlučujuće je svidjeti se Bogu, i to jedino njemu. Sve treba ostati u Božjoj skrovitosti, kod njega, koji jedini može prosuditi i procijeniti, i koji nikome nije dužan polagati račun. Isus se obrušio na posvemašnju prividnu pobožnost onih, koji su – kako je bio običaj – javno pred svima postili i davali milostinju.