22. veljače 2018.

22. veljače 2018.
Katedra Sv. Petra apostola
1 Pt 5, 1-4; Ps 23 (22); Mt 16, 13-19
Primat i ljubav

Šimun, prvi od Dvanaestorice, i Isus iz Nazareta oslovljavaju jedan drugoga njegovim naslovom. Šimun u Isusu prepoznaje Mesiju (»Ti si Krist – Pomazanik«) i ujedno potvrđuje nebesko porijeklo njegova mesijanstva (»Sin Boga živoga«). Isus pridaje Šimunu naslov »Petar – Stijena« (Mt 16, 18) i čini ga svojim opunomoćenikom (Mt 16, 19). Zakon ljubavi objašnjava uvođenje primat. Ako je autentičnost biskupske službe zajamčena bratskim suglasjem članova kolegija, od bitne je važnosti da to bratsko suglasje u sebi sadrži normu koja ga potvrđuje. Nazočnost poglavara u biskupskom kolegiju odgovara tom strukturno uvjetovanom zahtjevu. Zadaća Petra i njegovih nasljednika je, kako reče Irenej Lionski, »predsjedati« u ljubavi