25. veljače 2018.

25. veljače 2018.
DRUGA KORIZMENA NEDJELJA
Post 22, 1-2.9a.10-13.15-18; Ps 116 (115); Rim 8, 31b-34; Mk 9, 2-10
Preobražena smrt

Pogled na trpećeg Mesiju prožima Markovo evanđelje. Izvještaj o preobraženju stoji u kontekstu koji jasno izriče Isusove slutnje o svojoj smrti i o svojoj proslavi. Uostalom bilo je »šest« dana nakon blagdana sjenica (Mk 9, 2), kad je Isus sa sobom uzeo Petra, Jakova i Ivana. U sklopu tog blagdana odvijao se obred intronizacije trpećeg Mesije. Po Marku preobraženje predstavlja žurnu opomenu, osobito Petru, da »sluša Isusa« (Mk 9, 7) kad govori ne o svojoj moći i slavi, nego o svojoj muci i smrti. Ista se vjera i danas zahtijeva od kršćana. Smije li Crkva, dok želi biti kod kuće u svijetu čijem je preobraženju doprinijela, izuzeti se od nužnosti odricanja?