8. ožujka 2018.

8. ožujka 2018.
četvrtak
Jer 7, 23-28; Ps 95 (94); Lk 11, 14-23
Odlučujuća pobjeda nad Sotonom

Isus je pobijedio Sotonino kraljevstvo. Što na to treba reći? Do tada je postojala solidarnost u grijehu, zbog koje je čitavo stvorenje bilo uvučeno u trpljenje. Od sada je u području te solidarnosti načinjena pukotina. S Isusom je razvrgnut kozmički savez, u korist nove kozmičke solidarnosti, a to je solidarnost ljubavi. Povijest ljubavi je konačno započela. Nikad više neće biti vladavine grijeha. To je kršćanska nada.